besluitregistratiecomponent

Version

1.0.1

Source

https://github.com/VNG-Realisatie/besluiten-api

Keywords

zaken, zaakgericht werken, GEMMA, RGBZ, BRC

PythonVersion

3.6

Build status

Referentieimplementatie van de Besluiten API als besluitregistratiecomponent (BRC).

Introduction

Binnen het Nederlandse gemeentelandschap wordt zaakgericht werken nagestreefd. Om dit mogelijk te maken is er gegevensuitwisseling nodig. Er is een behoefte om besluiten te relateren aan zaken.

Deze referentieimplementatie toont aan dat de API specificatie voor de besluitregistratiecomponent (hierna BRC) implementeerbaar is, en vormt een voorbeeld voor andere implementaties indien ergens twijfel bestaat.

Deze component heeft ook een testomgeving waar leveranciers tegenaan kunnen testen.

Dit document bevat de technische documentatie voor deze component.

Contents

References